9 Checklist Veneer

9 Checklist ที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำ veneer

การทำ veneer จะช่วยเติมเต็มความมั่นใจของเจ้าของรอยยิ้ม ดังนั้นความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างคุณหมอและเจ้าของรอยยิ้มเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การรักษาสำเร็จสมบูรณ์

1. สำรวจ Budget ในกระเป๋า

1. สำรวจ budget
การทำ veneer จะมีหลักๆ 2 วัสดุ Ceramic และ composite

  • วัสดุ Ceramic จะอยู่ที่ราคา 8,000-16,000 บาทต่อซี่ เฉลี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทต่อซี่ ซึ่งปกติเราจะทำประมาณ 6 ซี่ รวมราคา 72,000 บาท
  • วัสดุ Composite จะอยู่ที่ราคา 1,000-5,000 บาทต่อซี่ เฉลี่ยอยู่ที่ 2,500 บาทต่อซี่ ถ้า 6 ซี่ราคา 15,000 บาท
2. เข้าใจข้อจำกัดวัสดุ

2. เข้าใจข้อจำกัด

วัสดุทั้ง 2 แบบมีข้อจำกัดทั้งด้านคุณสมบัติ และวิธีการสร้าง

Ceramic Surface texture เป็นวัสดุเรียบมันวาวคล้ายแก้ว ซึ่งใกล้เคียงกับผิวฟันธรรมชาติ
Tooth cutting ต้องกรอฟันออก 0.3 มม เป็นต้นไปเพื่อสร้าง Veneer มาทดแทน
ความสมบูรณ์ชิ้นงาน. กระบวนการทำชิ้นงานทำมาจากช่างทันตกรรมที่พิมพ์แบบฟันออกมาทำนอกปาก สามารถขัดแต่งไปครอบทุกด้านของชิ้นงาน
ความแข็งแรง. แข็งแรงมากกว่า
ระยะเวลาในการผลิต. 4-7 วัน
การซ่อมแซม ไม่สามารถซ่อมได้ถ้าใช้แล้วแตกหักต้องทำใหม่
อายุการใช้งานเฉลี่ย. 10-15 ปี
ราคา สูง

Composite Surface texture. หลังจากขัดมีความเรียบมันคล้ายผิวฟัน แต่ความเรียบมันอาจจะลดลงหลังใช้งานไปทำให้มีโอกาสเปลี่ยนสี หรือติดสีตามขอบ
Tooth cutting เริ่มตั้งแต่น้อยมาก ขึ้นอยู่กับสีและรูปร่างที่ต้องการ
ความสมบูรณ์ของงาน ขึ้นกับความชำนาญของทันตแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางตำแหน่งที่ไม่สามารถขัดได้ 100% เพราะมีการขัดขวางจากฟันข้างเคียงและ เหงือก
ความแข็งแรง น้อยกว่า
ระยะเวลาในการผลิต. 2-6 ชม ขึ้นอยู่กับความละเอียดของทันตแพทย์
การซ่อมแซม. ซ่อมแซมได้
อายุการใช้งาน 4-8 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา
ราคา ประหยัด

Scroll to Top